„ОД САМОУПРАВЉАЊА ДО КРИЗЕ – ГРАЂЕЊЕ КРАГУЈЕВЦА од 1965. до 1990. године”

Књига Верољуба Трифуновића „Од самоуправљања до кризе - Грађење Крагујевца од 1965. до 1990. године” обухвата време велике градње које је оставило трагове у развоју града. У складу са тим у њој се издвајају неколике целине, и то: 1.

Улога Крагујевца у урбанизацији државе; 2.Ауто-индустрија у европском формату; 3.Раст градске територије; 4. Развој планирања простора; 5. Стамбена изградња; 6. Уређење градског језгра 7. Воде; 8. Саобраћај; 9. Енергетско обезбеђивање; 10.

Фундирање крупне урбане опреме; 11. Објекти културе. Такође, она је једна од књига објављених у оквиру Јавног конкурса за избор пројеката из области издаваштва Установе културе „Кораци“. У представљању дела учествовали су Зоран Прокић, уредник књиге, Јелена В. Атанасијевић и Родољуб Мицић.

За музички део програма био је задужен Младен Шапић, ученик VI разреда Музичке школе у класи проф. Снежане Васић, док је о издавачкој делатности Установе културе "Кораци" говорила Сања Живковић.