О НАМА

Установа културе „Кораци” Установа културе „Кораци” је основана Одлуком Скупштине града Крагујевца 07.04.2017. године, као правни следбеник Привредног друштва Издавачка кућа „Кораци” д.о.о. Крагујевац. Један од основних разлога оснивања је оживљавање и подршка издаваштву и то како у самом граду, тако и у ширем региону. Као правни следбеник Издавачке куће „Кораци” д.о.о. Крагујевац, наставља се традиција Издавачког Друштвеног предузећа „Нова светлост”, Новинско издавачког и графичког предузећа „Светлост” и осталих издавача у историјској вертикали града све до „Књажеско-сербске књигопечатње”, прве штампарије у модерној српској држави.

 

ДЕЛАТНОСТ

Основна делатност Установе је издаваштво и то пре свега белетристике, монографских публикација, часописа и осталих штампаних издања, као и израда визуелних идентификација штампаних публикација (од идеје до графичке припреме за штампу) за све установе којима је оснивач град Крагујевац. Поред књига и часописа, ту су каталози, брошуре и сва штампана галантерија. Такође, једна од основних идеја и циљева оснивања Установе културе „Кораци” је да се поред издаваштва, Установа бави пословима координације, пружања специјализованих (дизајнерских, правних и финансијских) услуга, медијског представљања, комуникације и односа са јавношћу и то пре свега за градске установе културe.