Установа културе „Кораци“


Мирјана Миленковић, директор
е-пошта: direktor.ukkoraci@gmail.com
телефон: 0648991642
Улица Саве Ковачевића 5, 34000 Крагујевац
ПИБ 110182371
Матични број 17907859

Адреса за пријем пошиљки:


Улица Саве Ковачевића 5, 34000 Крагујевац
Факс: 034/301-480
е-пошта: ustanovakoraci@gmail.com
јавне набавке: nabavke.koraci@gmail.com

Служба послова издавачке делатности


е-пошта: dizajn.ukkoraci@gmail.com
Марија Поповић, графички уредник
Др Немања Лазаревић, графички уредник
Владислав Сретеновић, сарадник за издавачку делатност

Служба заједничких послова установа културе


е-пошта: ustanovakoraci@gmail.com
тел. 034/301-480

Раде Грујић, помоћник директора
Иван Стефановић, правно-кадровски аналитичар
Наташа Николић, правни сарадник
Мариола Ристић Рашковић, референт за јавне набавке, е-пошта: nabavke.koraci@gmail.com
Слободан Пилиповић, службеник за односе са јавношћу и маркетинг
Слободан Николић, референт за заштиту, безбедност и здравље на раду
Емилија Живадиновић, дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове

Одељење финансијско-рачуноводствених послова


е-пошта: finansije.koraci@gmail.com

Предраг Синђелић, руководилац финансијско-рачуноводствених послова
Гордана Степановић, финансијско-рачуноводствени аналитичар
Тања Лазаревић, дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове
Марија Симоновић, самостални финансијско-рачуноводствени сарадник
Сања Вуловић, самостални финансијско-рачуноводствени сарадник
Драган Рашковић, финансијско-рачуноводствени аналитичар
Joван Бошковић, финансијско-рачуноводствени аналитичар
Тијана Милетић, финансијско-рачуноводствени аналитичар

Уреднички колегијум „Дечје искре“


Миодраг Стојиловић, главни и одговорни уредник
Милош Јовановић, заменик главног уредника
Никола Говедарица, ликовни уредник
Сања Живковић, службеник за односе са јавношћу и маркетинг

е-пошта: decjeiskre@gmail.com

Жиро-рачун


840-31161845-89
Ustanova kulture "Koraci"
Kragujevac

Пошаљите нам поруку...

Поља обележена знаком * су обавезна!

Нађите нас...

Адреса:

Улица Саве Ковачевића 5,
34000 Крагујевац

Телефон:

Телефон: 034/301-480
Факс: 034/300-160

Email

ustanovakoraci@gmail.com