Установа културе „Кораци“


Бојан Павловић, директор
е-пошта: direktor@ustanovakoracikg.rs
телефон: 034/301-480
Улица: Саве Ковачевића 5, 34000 Крагујевац
ПИБ 110182371
Матични број 17907859

Адреса за пријем пошиљки:


Улица Саве Ковачевића 5, 34000 Крагујевац
Факс: 034/301-480
е-пошта: office@ustanovakoracikg.rs
јавне набавке: nabavke@ustanovakoracikg.rs

Служба послова издавачке делатности


е-пошта: dizajn@ustanovakoracikg.rs
Марија Поповић, графички уредник, е-пошта: marija@ustanovakoracikg.rs
Др Немања Лазаревић, графички уредник, е-пошта: lazarevic@ustanovakoracikg.rs
Владислав Сретеновић, сарадник за издавачку делатност

Служба заједничких послова установа културе


е-пошта: office@ustanovakoracikg.rs
тел. 034/301-480

Раде Грујић, помоћник директора, е-пошта: grujic@ustanovakoracikg.rs
Иван Стефановић, правно-кадровски аналитичар, е-пошта: stefanovic@ustanovakoracikg.rs
Наташа Николић, правни сарадник
Мариола Ристић Рашковић, референт за јавне набавке, е-пошта: nabavke@ustanovakoracikg.rs
Слободан Пилиповић, службеник за односе са јавношћу и маркетинг, е-пошта: pilipovic@ustanovakoracikg.rs
Дејан Ристић, службеник за односе са јавношћу и маркетинг, е-пошта: marketing@ustanovakoracikg.rs
Слободан Николић, референт за заштиту, безбедност и здравље на раду, е-пошта: nikolic@ustanovakoracikg.rs
Емилија Живадиновић, дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове, е-пошта: ema@ustanovakoracikg.rs

Одељење финансијско-рачуноводствених послова


е-пошта: finansije@ustanovakoracikg.rs
Предраг Синђелић, руководилац финансијско-рачуноводствених послова, е-пошта: sindjelic@ustanovakoracikg.rs
Тања Лазаревић, дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове, е-пошта: obracun@ustanovakoracikg.rs
Марија Симоновић, самостални финансијско-рачуноводствени сарадник, е-пошта: obracun@ustanovakoracikg.rs
Сања Вуловић, самостални финансијско-рачуноводствени сарадник, е-пошта: obracun@ustanovakoracikg.rs
Драган Рашковић, финансијско-рачуноводствени аналитичар, е-пошта: raskovic@ustanovakoracikg.rs
Joван Бошковић, финансијско-рачуноводствени аналитичар, е-пошта: boskovic@ustanovakoracikg.rs
Тијана Милетић, финансијско-рачуноводствени аналитичар, е-пошта: tijana@ustanovakoracikg.rs
Гордана Степановић, финансијско-рачуноводствени аналитичар

Уреднички колегијум „Дечје искре“


Миодраг Стојиловић, главни и одговорни уредник
Сања Живковић, заменик главног уредника
Марија Поповић, ликовни уредник
Слободан Пилиповић, координатор сарадње са школама, пласман и маркетинг

е-пошта: decjeiskre@gmail.com

Жиро-рачун


840-31161845-89
Ustanova kulture "Koraci"
Kragujevac

Лице за заштиту података о личности


Иван Стефановић
stefanovic@ustanovakoracikg.rs
065/902-1010

Пошаљите нам поруку...

Поља обележена знаком * су обавезна!

Нађите нас...

Адреса:

Улица Саве Ковачевића 5,
34000 Крагујевац

Телефон:

Телефон: 034/301-480
Факс: 034/300-160

Email

ustanovakoraci@gmail.com