Cultural institution 'Koraci'


Мирјана Миленковић, директор
e-mail direktor.ukkoraci@gmail.com
телефон: 0648991642
Save Kovacevica 5, 34000 Kragujevac
ПИБ 110182371
Identity number 17907859

Address for receiving shipments:


Save Kovacevica 5, 34000 Kragujevac
Факс: 034/301-480
e-mail ustanovakoraci@gmail.com
public procurement: nabavke.koraci@gmail.com

Publishing department


e-mail dizajn.ukkoraci@gmail.com
Марија Поповић, графички уредник
Немања Лазаревић, графички дизајнер
Владислав Сретеновић, сарадник за издавачку делатност

Service of joint affairs of cultural institutions


e-mail ustanovakoraci@gmail.com
тел. 034/301-480

Раде Грујић, помоћник директора
Иван Стефановић, правно-кадровски аналитичар
Наташа Николић, правни сарадник
Мариола Ристић Рашковић, референт за јавне набавке, е-пошта: nabavke.koraci@gmail.com
Слободан Пилиповић, службеник за односе са јавношћу и маркетинг
Слободан Николић, референт за заштиту, безбедност и здравље на раду
Емилија Живадиновић, дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове

Department of financial and accounting affairs


e-mail finansije.koraci@gmail.com

Предраг Синђелић, руководилац финансијско-рачуноводствених послова
Гордана Степановић, финансијско-рачуноводствени аналитичар
Тања Лазаревић, дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове
Марија Симоновић, самостални финансијско-рачуноводствени сарадник
Сања Вуловић, самостални финансијско-рачуноводствени сарадник
Драган Рашковић, финансијско-рачуноводствени аналитичар
Joван Бошковић, финансијско-рачуноводствени аналитичар
Влада Живановић, финансијско-рачуноводствени аналитичар
Бранкица Филиповић, референт за финансијско-рачуноводствене послове

"Decje Iskre" editorial board


Миодраг Стојиловић, главни и одговорни уредник
Милош Јовановић, заменик главног уредника
Никола Говедарица, ликовни уредник
Сања Живковић, службеник за односе са јавношћу и маркетинг

e-mail decjeiskre@gmail.com

Bank account


840-31161845-89
Cultural Institution "Koraci"
Kragujevac

Send us a message...

Fields marked with * are mandatory!

Find us...

Address:

Улица Саве Ковачевића 5,
34000 Крагујевац

Phone #:

Телефон: 034/301-480
Fax: 034/300-160

Email

ustanovakoraci@gmail.com