ЈАВНЕ НАБАВКЕ

19.12.2019

ЈНМВ 06/2019,  услуга штампања  публикација изабраних на јавном конкурсу Установе (група III) - Музичка историја Крагујевца.
 • Конкурсна документација - линк
 • Позив за подношење понуда - линк
 • Одлука о додели уговора - линк

11.12.2019

ЈНМВ 05/2019 услуга штампања  публикација изабраних на јавном конкурсу Установе (група III) - Музичка историја Крагујевца
 • Конкурсна документација - линк
 • Позив за подношење понуда - линк

11.12.2019

 Услуга штампања публикација изабраних на јавном конкурсу Установе
(група III)
 • Обавештење о обустави - линк
 • Одлука о обустави поступка - линк

02.12.2019

Набавка рачунарске и елетронске опреме 2019/4
 • Конкурсна документација - линк
 • Позив за подношење понуда - линк
 • Измењена конкурсна документација - линк
 • Обавештење о продужењу рока за достављање понуда - линк
 • Одговор на питање понуђача - линк
 • Одлука о додели уговора - линк
 • Обавештење о закљученом уговору - линк

20.11.2019

Штампање материјала за изложбу ,,Људи који су мењали Србију – проф. Јован Ђ. Мирковић“
 • Конкурсна документација - линк
 • Позив за подношење понуда - линк
 • Одлука о додели уговора - линк

23.09.2019

 Услуга штампања публикација изабраних на јавном конкурсу Установе
(група II)
 • Конкурсна документација - линк
 • Позив за подношење понуда - линк
 • Обавештење о продужењу - линк
 • Конкурсна документација (измењена) - линк
 • Одговор - линк
 • Одлука о додели о уговора - линк

22.08.2019

ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА СЕРВИСИРАЊА РАЧУНАРА

22.08.2019

Централизована јавна набавка сервисирања штампача и рециклаже тонера

22.08.2019

централизована јавна набавка канцеларијског материјала

06.08.2019

Централизована јавна набавка сервисирања рачунара