КОНТАКТИ

Установа културе „Кораци“

Улица др Јована Ристића 7, 34000 Крагујевац
ПИБ 110182371
Матични број 17907859

Адреса за пријем пошиљки: Улица др Зорана Ђинђића 10/6, 34000 Крагујевац

Факс: 034/301-480
е-пошта: ustanovakoraci@gmail.com
јавне набавке: nabavke.koraci@gmail.com

Уреднички колегијум

Миодраг Стојиловић, главни и одговорни уредник
Ана Антонијевић, заменица главног уредника
Никола Говедарица, ликовни уредник
Дејан Ђусић, координатор сарадње са школама, пласман и маркетинг
Сања Живковић, лектор-коректор
Александар Ђоковић, графичко-ликовна опрема 

е-пошта: decjeiskre@gmail.com