Издаваштво

У оквиру Јавног конкурса за избор пројеката из области издаваштва Установе културе „Кораци“ донета је одлука о објављивању рукописа распоређених у различите едиције. На нашу адресу пристигло је 30 предлога, а комисија у саставу Татјана Јанковић, Мирко Демић и Владимир Б. Перић одабрали су 19. Такође, Комисија је одлучила и да издавач подржи престижну едицију „Првенац“ , као и амбициозно замишљене „Антологије новијег песништва у Србији - Фигуре у тексту“, чији су приређивачи Миљурко Вукадиновић, Видак М. Масловарић и Раденко Бјелановић.

Ускоро

2020