ИЗДАВАШТВО


У оквиру Јавног конкурса за избор пројеката из области издаваштва Установе културе „Кораци“ донета је одлука о објављивању рукописа распоређених у различите едиције. На нашу адресу пристигло је 30 предлога, а комисија у саставу Татјана Јанковић, Мирко Демић и Владимир Б. Перић одабрали су 19. Такође, Комисија је одлучила и да издавач подржи престижну едицију „Првенац“ , као и амбициозно замишљене „Антологије новијег песништва у Србији - Фигуре у тексту“, чији су приређивачи Миљурко Вукадиновић, Видак М. Масловарић и Раденко Бјелановић. 

Верољуб Трифуновић

Од самоуправљања до кризеНикола Живковић

Песме и поемеРаденко Бјелановић

Брк у бркНикола Теофиловић

Календар АпокалипсеДамир Недић

Кад камен полетиИлија Степановић

Духови земљеВесна В. Максимовић

ЗидинеБратислав Милановић

ПовратакВладимир Јагличић

ПацовРадован Вучић Саковић

Чудом се чуди извор чистВладимир Ђорђевић

ДрамеВладимир Стефановић

Кад Атлас слегне раменимаМиљурко Вукадиновић

Видак М. Масловарић

Раденко Бјелановић

Фигуре у тексту – градови у фокусуМиљурко Вукадиновић

Видак М. Масловарић

Раденко Бјелановић

Фигуре у тексту – градови у фокусуАна Радуловић

ЦрнаМарија Пејин

Песник, апаш и профетМарко Јуришић

Изгледате ми срећни